Városfejlesztési Üzemeltetési és Főépítészi Osztály


Osztályvezető: Tóth Péter Zoltán


Telefon: 77/ 523 - 131
E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu  toth.p@kiskunhalas.hu

-önkormányzati beruházások, pályázatok komplett előkészítése, lebonyolítása
- Víz-, villany-, gáz-, közműfejlesztések műszaki ellenőrzése, bonyolítása
- önkormányzati és lakossági út-, járda fejlesztések bonyolítása, műszaki ellenőrzése, elszámolása
- önkormányzati kerékpárút fejlesztések bonyolítása, műszaki ellenőrzése, elszámolása,
- Városgazda Zrt..városi út-, és járdahálózatok karbantartásával kapcsolatos szakmai ellenőrzése, munkájuk koordinálása az önkormányzati intézmények felújítási munkáinak előkészítése, lebonyolítása
- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése
- közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése
- marketingtevékenység (kiadványok, médiakapcsolatok, rendezvények)
- sajtó, intézményi és lakossági kapcsolatok
- az ügyintézések során felmerülő testületi, bizottsági előterjesztés készítése
- az osztály munkájának irányítása ellenőrzése

Beruházások

Gregusné Maczonka Magdolna
koordináció ügyintéző
Telefon: 77/523-143
E-mail:gregusne.m.m@kiskunhalas.hu

- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése
- kapcsolattartás a pénzügyi osztállyal
- adminisztrációs feladatok ellátása


Máté Lajos 
beruházási ügyintéző
Telefon: 77/523-162
E-mail:mate.l@kiskunhalas.hu

- önkormányzati beruházások, pályázatok komplett előkészítése, lebonyolítása
- városi közvilágítás üzemeltetése, fejlesztése
- képviselői észrevételek koordinálása

 

Városfejlesztés

Havasi Szibilla
városfejlesztési ügyintéző
Telefon: 77/523-151
E-mail:havasi.sz@kiskunhalas.hu

- az önkormányzati intézmények felújítási munkáinak előkészítése, lebonyolítása
- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése
- közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése


Bankós Róbert
Főépítészi referens
Telefon: 77/523-162
E-mail: 
bankos.r@kiskunhalas.hu

- településrendezési eszközökkel kapcsolatos lakossági észrevételek feldolgozása
- településrendezési eszközök módisításának koordinálása
- településrendezési eszközökkel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok, tájékoztatások, igazolások előkészítése, kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel
- településképi eljárások lefolytatása, településképpel összefüggő döntések előkészítése
- az önkormányzat építésügyi feladatkörébe tartózó nyilvántartások vezetése
- épített örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok
- önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások koordinálása


Ardai Tamás
Közfoglalkoztatási ügyintéző
Telefon:77/523-144
E-mailardai.t@kiskunhalas.hu

- Valamennyi, jellemzően egyedi fenntartási, felújítási, beruházási, kezdeményezést az illetékes ügyintéző döntésre előkészíti, melynek eredményéről a kezdeményező értesítést kap.
- Ügyintézéshez szükséges kellékek (nyomtatvány):
- Egyedi esetek, egyedi ügyintézés, egyedi iratok.

 

Természet és környezetvédelem

Baics Tamás
természet- és környezetvédelmi ügyintéző
Telefon: 77/ 523 - 143
E-mail: baics.t@kiskunhalas.hu

- Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt természet-, és környezetvédelmi feladatainak ügyintézése, az Önkormányzat döntéseinek előkészítése
- az Önkormányzat természet-, és környezetvédelmi hatósági feladatainak ellátása
- önkormányzati környezetvédelmi beruházások, felújítások előkészítése, bonyolítása
- a regionális hulladékkezelési projekt megvalósulásának nyomon követése, a kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátása
- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése
- az önkormányzat által a helyi lakosság, vállalkozók számára kiírt pályázatok előkészítése, lebonyolítása
- közbeszerzési pályázatok előkészítésében, ügyintézésében részvétel
- marketingtevékenység (kiadványok, médiakapcsolatok, rendezvények)
- sajtó, intézményi és lakossági kapcsolatok
- a munkakörhöz kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések koordinálása

 

Letölthető dokumentumok: 

Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája -2015
Kiskunhalas Város Integrált településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának Megalapozó Vizsgálata - 2015
Kiskunhalas Város Településfejlesztési Koncepciója -2015
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi programja 2015
Együttműködési megállapodás az Építész Kamarával
Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése
Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése
- Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013
KISKUNHALAS VÁROS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA 2007-2013
Hulladékgazdálkodási terv