Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály


Osztályvezető: Tóth Péter Zoltán


Telefon: 77/ 523 - 131
E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu  toth.p@kiskunhalas.hu

-önkormányzati beruházások, pályázatok komplett előkészítése, lebonyolítása,
-víz-, villany-, gáz-, közműfejlesztések műszaki ellenőrzése, bonyolítása,
-önkormányzati és lakossági út-, járda fejlesztések bonyolítása, műszaki ellenőrzése, elszámolása,
-önkormányzati kerékpárút fejlesztések bonyolítása, műszaki ellenőrzése, elszámolása,
-Városgazda Zrt. városi út-, és járdahálózatok karbantartásával kapcsolatos szakmai ellenőrzése, munkájuk koordinálása az önkormányzati intézmények felújítási munkáinak előkészítése, lebonyolítása,
-önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése,
-közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése,
-marketingtevékenység (kiadványok, médiakapcsolatok, rendezvények),
-sajtó, intézményi és lakossági kapcsolatok,
-az ügyintézések során felmerülő testületi, bizottsági előterjesztés készítése,
-az osztály munkájának irányítása ellenőrzése.

Beruházások

Gregusné Maczonka Magdolna
koordináció ügyintéző
Telefon: 77/523-143
E-mail:gregusne.m.m@kiskunhalas.hu

- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése,
- kapcsolattartás a pénzügyi osztállyal,
- adminisztrációs feladatok ellátása.


Máté Lajos 
beruházási ügyintéző
Telefon: 77/523-162
E-mail:mate.l@kiskunhalas.hu

- önkormányzati beruházások, pályázatok komplett előkészítése, lebonyolítása,
- városi közvilágítás üzemeltetése, fejlesztése,
- képviselői észrevételek koordinálása.

 

Városfejlesztés

Havasi Szibilla
városfejlesztési ügyintéző
Telefon: 77/523-151
E-mail:havasi.sz@kiskunhalas.hu

- az önkormányzati intézmények felújítási munkáinak előkészítése, lebonyolítása,
- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése,
- közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése.


Bankós Róbert
Főépítészi referens
Telefon: 77/523-162
E-mail: 
bankos.r@kiskunhalas.hu

- településrendezési eszközökkel kapcsolatos lakossági észrevételek feldolgozása,
- településrendezési eszközök módosításának koordinálása,
- településrendezési eszközökkel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok, tájékoztatások, igazolások előkészítése, kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel,
- településképi eljárások lefolytatása, településképpel összefüggő döntések előkészítése,
- az önkormányzat építésügyi feladatkörébe tartózó nyilvántartások vezetése,
- épített örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok,
- önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások koordinálása.


Ardai Tamás
Közfoglalkoztatási ügyintéző
Telefon:77/523-144
E-mailardai.t@kiskunhalas.hu

- valamennyi, jellemzően egyedi fenntartási, felújítási, beruházási, kezdeményezést az illetékes ügyintéző döntésre előkészíti, melynek eredményéről a kezdeményező értesítést kap.
- ügyintézéshez szükséges kellékek (nyomtatvány),
- egyedi esetek, egyedi ügyintézés, egyedi iratok.

 

Természet és környezetvédelem

Baics Tamás
természet- és környezetvédelmi ügyintéző
Telefon: 77/ 523 - 143
E-mail: baics.t@kiskunhalas.hu

- az Önkormányzat kötelező és önként vállalt természet-, és környezetvédelmi feladatainak ügyintézése, az Önkormányzat döntéseinek előkészítése,
- az Önkormányzat természet-, és környezetvédelmi hatósági feladatainak ellátása,
- önkormányzati környezetvédelmi beruházások, felújítások előkészítése, bonyolítása,
- a regionális hulladékkezelési projekt megvalósulásának nyomon követése, a kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátása,
- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése,
- az önkormányzat által a helyi lakosság, vállalkozók számára kiírt pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
- közbeszerzési pályázatok előkészítésében, ügyintézésében részvétel,
- marketingtevékenység (kiadványok, médiakapcsolatok, rendezvények),
- sajtó, intézményi és lakossági kapcsolatok,
- a munkakörhöz kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések koordinálása.

 

Letölthető dokumentumok: 

Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája -2015
Kiskunhalas Város Integrált településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának Megalapozó Vizsgálata - 2015
Kiskunhalas Város Településfejlesztési Koncepciója -2015
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi programja 2015
Együttműködési megállapodás az Építész Kamarával
Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése
- Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése
- Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013
KISKUNHALAS VÁROS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA 2007-2013
- Hulladékgazdálkodási terv