Szociálpolitikai Csoport

Csoportvezető: Simon István


Telefon: 77/523-165
E-mail: nepjoleti@kiskunhalas.hu  simon.i@kiskunhalas.hu

 

Ügyintézők:

Madarászné Pintér Valéria
Telefon:  77/523-166
E-mail: madarszne.v@kiskunhalas.hu

Kránicz Andrea
Telefon:  77/523-160
E-mail: kranicz.a@kiskunhalas.hu

 

Segélytípusok 

- Helyi gyógyszertámogatás
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Rendkívüli települési támogatás/élelmiszer, gyógyszer utalvány
- Helyi lakásfenntartási támogatás
- Életbenléti igazolás
- Köztemetés
- APEH megkeresésre környezettanulmány készítés
- Bírósági eljárással kapcsolatos környezettanulmány készítés
- Gondozási díjjal kapcsolatos környezettanulmány készítés
- Kommunális adóval kapcsolatos környezettanulmány készítés
- Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás

 

 

Letölthető nyomtatványok:

- Kérelem és adatlap közköltségen történő temetés engedélyezéséhez

- Adatalap Önkormányzati lakás igényléséhez

- Kérelem helyi gyógyszertámogatás megállapítására

- KÉRELEM a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására

- FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához 

Nyomtatvány lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás igényléséhez


 

Ügyleírások

Köztemetés:

Azon személyek részére biztosított közköltségen történő temetés, akinek hozzátartozói a temetés költségeit vállalni nem tudják.

 

Rendkívüli települési támogatás:

Létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
 
 

Helyi gyógyszertámogatás:

Alacsony nyugdíj esetén magas gyógyszerköltség alapján kérhető, miután a Járási Hivatalból elutasították az alanyi és normatív közgyógyigazolvány iránti kérelmet.
 

Helyi lakásfenntartási támogatás

Szociális alapon igényelhető / víz, gáz, villany  támogatás, közüzemi díjakhoz, önkormányzati hozzájárulás kizárólag természetbeni támogatásként.
   

Gyám-jegyzői környezettanulmány:

A Gyermekvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat jegyzőjének (Gyámhatóságnak) a hatáskörébe tartozó – az ügyfél lakóhelyén, kérelemre történő - olyan környezettanulmányok elkészítése, amelyre más hatóságnak – Rendőrség, Bíróság, Ügyészség és más települési illetve megyei Bíróságok, valamint Járási Gyámhivatal  – az előttük folyó eljárás során van szüksége, a valóságnak megfelelő döntés kialakításához.

 

Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás

Lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás nyújtható:
- felújításhoz
- korszerűsítéshez
Vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.
Helyi lakásfenntartási támogatás
Szociális alapon igényelhető / víz, gáz, villany, távhő / támogatás, közüzemi díjakhoz, önkormányzati hozzájárulás kizárólag természetbeni támogatásként.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
- a pénzbeli támogatásnak
- az ingyenes tankönyvnek
- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

 

Tanyagondnoki Szolgálat

A tanyagondnoki szolgálat ellátja működési területén élő egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, családokat akik tanyákon élnek és tanyasi életmódjuk okán elszigetelődnek, időskorú személyeket akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Az ellátások tekintetében ügyeik intézése érdekében beszállítja a rászoruló körzetében élő külterületi lakosokat, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, orvosi ellátás igénybevételének érdekében beszállítás rendelőbe, szakrendelőbe.

 

Tanyagondnoki Szolgálat I.


Tanyagondnok: Kammerer József
Telefon: 06/30/5690-259
Ellátási Körzet: Bogárzó puszta, Inoka-kistelek puszta, Rekettye puszta

 

.