Szociálpolitikai Csoport

Csoportvezető: Simon István


Telefon: 77/523-165
E-mail: nepjoleti@kiskunhalas.hu  simon.i@kiskunhalas.hu

 

Ügyintézők:

Madarászné Pintér Valéria
Telefon:  77/523-166
E-mail: madarszne.v@kiskunhalas.hu

Kránicz Andrea
Telefon:  77/523-160
E-mail: kranicz.a@kiskunhalas.hu

 

Segélytípusok 

- Helyi gyógyszertámogatás,
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- Rendkívüli települési támogatás/élelmiszer, gyógyszer utalvány,
- Helyi lakásfenntartási támogatás,
- Életbenléti igazolás,
- Köztemetés,
- APEH megkeresésre környezettanulmány készítés,
- Bírósági eljárással kapcsolatos környezettanulmány készítés,
- Gondozási díjjal kapcsolatos környezettanulmány készítés,
- Kommunális adóval kapcsolatos környezettanulmány készítés,
- Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás.

 

 

Letölthető nyomtatványok:

- Kérelem és adatlap közköltségen történő temetés engedélyezéséhez

- Adatalap Önkormányzati lakás igényléséhez

- Kérelem helyi gyógyszertámogatás megállapítására

- KÉRELEM a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására

- FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához 

Nyomtatvány lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás igényléséhez

- KÉRELEM Lakóingatlan, új lakóingatlan vásárlási támogatás igényléséhez

- Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez


 

Ügyleírások

Köztemetés:

Azon személyek részére biztosított közköltségen történő temetés, akinek hozzátartozói a temetés költségeit vállalni nem tudják.

 

Rendkívüli települési támogatás:

Létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
 
 

Helyi gyógyszertámogatás:

Alacsony nyugdíj esetén magas gyógyszerköltség alapján kérhető, miután a Járási Hivatalból elutasították az alanyi és normatív közgyógyigazolvány iránti kérelmet.
 

Helyi lakásfenntartási támogatás

Szociális alapon igényelhető / víz, gáz, villany  támogatás, közüzemi díjakhoz, önkormányzati hozzájárulás kizárólag természetbeni támogatásként.
   

Gyám-jegyzői környezettanulmány:

A Gyermekvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat jegyzőjének (Gyámhatóságnak) a hatáskörébe tartozó – az ügyfél lakóhelyén, kérelemre történő - olyan környezettanulmányok elkészítése, amelyre más hatóságnak – Rendőrség, Bíróság, Ügyészség és más települési illetve megyei Bíróságok, valamint Járási Gyámhivatal  – az előttük folyó eljárás során van szüksége, a valóságnak megfelelő döntés kialakításához.

 

Lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő szociális támogatás

Lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás nyújtható:
- felújításhoz,
- korszerűsítéshez.
Vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.
Helyi lakásfenntartási támogatás
Szociális alapon igényelhető / víz, gáz, villany, távhő / támogatás, közüzemi díjakhoz, önkormányzati hozzájárulás kizárólag természetbeni támogatásként.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- a pénzbeli támogatásnak,
- az ingyenes tankönyvnek,
- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatás

 Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekvállalás ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése érdekében rendeletben meghatározott feltételekkel Kiskunhalas Város közigazgatási területén, lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást biztosít.

Támogatásra jogosultak azok a személyek:
- a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal igazolják, hogy a Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszere alapján a CSOK lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó feltételeinek megfelelnek és
- lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó állami kedvezményt legalább két gyermekre (nevelt vagy vállalt) tekintettel veszik igénybe.

Tanyagondnoki Szolgálat

A tanyagondnoki szolgálat ellátja működési területén élő egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, családokat akik tanyákon élnek és tanyasi életmódjuk okán elszigetelődnek, időskorú személyeket akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Az ellátások tekintetében ügyeik intézése érdekében beszállítja a rászoruló körzetében élő külterületi lakosokat, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, orvosi ellátás igénybevételének érdekében beszállítás rendelőbe, szakrendelőbe.

 

Tanyagondnoki Szolgálat I.


Tanyagondnok: Kammerer József
Telefon: 06/30/569-0259
Ellátási Körzet: Bogárzó puszta, Inoka-kistelek puszta, Rekettye puszta

 

Tanyagondnoki Szolgálat II.

Tanyagondnok: Csala Szilvia
Telefon: 06/30/449-8495
Ellátási Körzet: Felsőöregszőlők 041290--041441, 041538, 041548-0411707/0001 számú külterületi ingatlanok összessége

Tevékenységi köre, feladatai, elérhetőségének ideje teljes mértékben egyezőek az I. sz. tanyagondnokéval.