Önkormányzati Rendészet

Csoportvezető: Törőcsik Dávid

Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Telefon: 06- 77/ 523-145
E-mail: rendeszet@kiskunhalas.hu torocsik.d@kiskunhalas.hu

Ügyfélfogadás:   az általános ügyfélfogadási rend szerint

 

Tevékenységi körök:

- Közterület-felügyelet
- Mezei őrszolgálat
- Mezőgazdasági ügyintézés
- Gyepmesteri telep 
- Polgári védelem
- Katonai ügyintézés
- Közterületi Térfigyelő Rendszer
- Közösségi Segélyhívó Rendszer

 

A közterület-felügyelet


Létszám: 9 fő

Víg Tibor
Telefon: 77/523-146
E-mail: vig.t@kiskunhalas.hu

A közterület-felügyelet feladata:

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozás rendjének ellenőrzése, 
- közterületen jogellenesen tárolt járművek eltávolíttatása,
- közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése.

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy, aki jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy a jogszabályban meghatározott intézkedést megtenni, továbbá:
- Az intézkedés megkezdése előtt - ha az intézkedés eredményességét veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - szolgálati igazolványát felmutatni, a nevét, rendészeti feladatokat ellátó szervhez tartozását, valamint az intézkedés tényét és célját, a panasztétel lehetőségét, határidejét szóban közölni.
- Felvilágosítást kérni. 
- Igazoltatni a feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, az elkövetéssel elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében és a személyes adatokat kezelni.
- Feltartóztatni azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja.
- Átvizsgálni a ruházatát, csomagját, járművét a jogellenes cselekmények elkövetésén tetten ért személynek, jogszabály által meghatározott esetekben és módon.
- Visszatartani a bűncselekmény, vagy a hatáskörébe utalt jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért, személyi azonosságát nem igazoló vagy az előállításnak ellenszegülő személyt, az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig, de legfeljebb 2 óra  időtartamra.
- Előállítani a bűncselekmény, vagy helyszíni bírsággal sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt.
- Ellenőrizni a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának jogszerű használatát.
- Felszólítani a bűncselekmény, szabálysértés elkövetőjét cselekménye abbahagyására megakadályozni a cselekmény folytatásában.
- Helyszíni, vagy közigazgatási bírságot kiszabni a meghatározott szabálysértést elkövető személlyel szemben. 
- Kényszerítő eszközt alkalmazni (testi kényszer, könnygáz, gumibot, bilincs).
- Dolgot átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elvenni. 
- Kerékbilincset alkalmazni. 
- Eltávolíttatni a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalomban nem vehet részt, vagy a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. 
- Megállítani és feltartóztatni a helyi közúton a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet. 
- A vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az őrzött területet (épületet, építményt) rendelkezésre lezárni és megakadályozni, hogy oda illetéktelen személy belépjen és illetéktelenül ott tartózkodjon.
- Közterületen képfelvevőt elhelyezni, a keletkezett adatot kezelni.

 

A mezei őrszolgálat

Létszáma: 6 fő

Törőcsik Dávid
Telefon: 06-30/399-0383

A mezei őrszolgálat feladata:
A mezei őrszolgálat feladata a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában.

A feladatkörében eljáró mezőőr hivatalos személy, aki jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy a jogszabályban meghatározott intézkedést megtenni, továbbá:-
-  Az intézkedés megkezdése előtt - ha az intézkedés eredményességét veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - szolgálati igazolványát felmutatni, a nevét, rendészeti feladatokat ellátó szervhez tartozását, valamint az intézkedés tényét és célját, a panasztétel lehetőségét, határidejét szóban közölni.
- Felvilágosítást kérni. 
- Igazoltatni a feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, az elkövetéssel elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében és a személyes adatokat kezelni.
- Feltartóztatni azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja.
- Átvizsgálni a ruházatát, csomagját, járművét a jogellenes cselekmények elkövetésén tetten ért személynek, jogszabály által meghatározott esetekben és módon.
- Visszatartani a bűncselekmény, vagy a hatáskörébe utalt jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért, személyi azonosságát nem igazoló vagy az előállításnak ellenszegülő személyt, az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig, de legfeljebb 2 óra időtartamra.
- Előállítani a bűncselekmény, vagy helyszíni bírsággal sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt.
- Felszólítani a bűncselekmény, szabálysértés elkövetőjét cselekménye abbahagyására megakadályozni a cselekmény folytatásában.
- Helyszíni bírságot kiszabni a meghatározott szabálysértést elkövető személlyel szemben. 
- Kényszerítő eszközt alkalmazni (testi kényszer, könnygáz, gumibot, bilincs).
- Dolgot átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elvenni. 
- A vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az őrzött területet (épületet, építményt) rendelkezésre lezárni és megakadályozni, hogy oda illetéktelen személy belépjen és illetéktelenül ott tartózkodjon.
- Szolgálati sörétes lőfegyver birtokolni és használni.
- Azzal a járművel és személlyel szemben amelyen, akinél feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett szállítmány van a jogszabály által előírt intézkedés megtenni.
- Átadni a tulajdonosának a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot. 

 

Önkormányzati Rendészet hatósági feladatok

Ellenőrzés, hatósági eljárás, nyilvántartás
- Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó jogosultság megállapítására irányuló eljárás.
- Állattartás szabályaival kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése, a megszegésével összefüggő panasz, bejelentés kivizsgálása, eljárás.
- Belterületen a parlagfű és gyommentesítési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a teljesítésre irányuló eljárás.
- Közterületi egyes fás szárú növény kivágására irányuló eljárás.
- Vásár- piac engedélyezésére irányuló eljárás.
- Gyümölcsfa ültetvény telepítésének engedélyezésére irányuló eljárás.
- Polgári védelmi hatósági eljárások.
- Méh be- és kijelentés nyilvántartása, értesítés permetezésről.
- Vadkár megállapításra eljárás.
- Eb összeírás nyilvántartásának vezetése.

Közreműködés
- Az állatvásár-, piac-, kiállítás, mutatványos tevékenység engedélyezésében.
- Az állattok védelméről szóló jogszabályok betartásának ellenőrzésében.
- Az ebek kötelező összeírásában.
- Honvédelmi-, katasztrófa- és polgári védelmi feladatok végrehajtásában.

 

Gyepmester

Dusnoki András
Telefon: 06-30/515-5223

Gyepmester feladata
- A település belterületén a kóbor állatok befogása, elhelyezése.
- Közterületen található ismeretlen tulajdonosú állati eredetű hulladék begyűjtése, kezelésre átadása.
- A gyepmesteri telep üzemeltetése.
- A gyepmesteri telepen elhelyezett állatok ellátása, felügyelete.

 


Letölthető nyomtatványok:

- Bejelentőlap méh tartásról

- Eb tartás bejelentése

- Kérelem gyümölcsfa/bogyósgyümölcs* ültetvény telepítéséhez

- Kijelentőlap méh vándortanya elhagyásról

- Közterület használat kérelem

- Marhalevél kérelem