Jegyzői titkárság

 

Osztály vezetője:

Kollárné dr. Lengyel Linda
aljegyző

I. em. 105. iroda.
Telefon: 77/523-139
E-mail: aljegyzo@kiskunhalas.hu

 

   

Munkaügyi ügyintéző Büki Rita
Békési Csilla
I. em. 102. iroda.
Telefon: 77/523-114
Szervezési ügyintéző Erdeiné Kószó Ibolya I. em. 110. Telefon: 77/523-103
Szervezési ügyintéző Csanádiné Ignácz Erika I. em. 104. Telefon: 77/523-123
Szervezési ügyintéző Kuhnné Jaksa Mariann I. em. 106. Telefon: 77/523-104
Szervezési ügyintéző Darányi Lili    I. em. 103. Telefon: 77/523-126
Jogi referens Dr. Rékasi Cecília   I. em. 103. Telefon: 77/523-126
Igazgatási ügyintéző Rabb Nikolett fsz.9. Telefon: 77/523-154

 

Szervezés feladatai:

- Képviselő-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik előkészítése, az ülések adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése,
- jogszabály végrehajtására vonatkozó önkormányzati rendeletek megalkotásának kezdeményezése, az elkészítés koordinálása,
- lakossági kapcsolattartás,
- országos és helyi választás, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolítása,
- személyzeti és munkaügyek,
- polgármester, alpolgármesterek és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása,
- kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése,
- polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok.