INFORMATIKA

Forner Attila
Telefon: 77/523-157
E-mail: informatika@kiskunhalas.hu  forner@kiskunhalas.hu

Feladata:

-elvégzik a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat,
-figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működését, javaslatot tesz azok fejlesztésére,
-közreműködik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek felügyeleti feladatainak ellátásában, gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról,
-biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a Hivatalon belül a jogtiszta szoftver használatot,
-elkészíti a Hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához szükséges rendszertervek kidolgozásáról,
-közreműködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében,
-figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos karbantartását, kapcsolatot tart az üzemeltetővel,
-koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító folyamatokat,
-üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése,
-fénymásolás, sokszorosítás.