INFORMATIKA

Forner Attila
Tel.: 77/523-157
E-mail: informatika@kiskunhalas.hu  forner@kiskunhalas.hu

- Elvégzik a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat.
- Figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működését, javaslatot tesz azok fejlesztésére.
- Közreműködik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek felügyeleti feladatainak ellátásában, gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról.
- Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a Hivatalon belül a jogtiszta szoftver használatot.
- Elkészíti a Hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához szükséges rendszertervek kidolgozásáról.
- Közreműködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében.
- Figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos karbantartását, kapcsolatot tart az üzemeltetővel.
- Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító folyamatokat.
- Üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése.
- Fénymásolás, sokszorosítás.