Hatósági Csoport

Csoportvezető: Dr. Gyenizse Katalin

fsz. 5. iroda
birtokvita, termőföld kifüggesztés, hirdetmények, társasházak törvényességi felügyelete
Telefon: 77/523-158
E-mail: hatosag@kiskunhalas.hu, gyenizse.k@kiskunhalas.hu

 

Anyakönyv
Józsa Csabáné, Pálfi Zsuzsanna Éva

I. em 144. iroda
Telefon.: 77/523-132
E-mail: anyakonyv@kiskunhalas.huHagyaték -  talált tárgyak kezelése​
Vajda Andrea

I. em. 143. iroda
Telefon: 77/523-133
E-mail: vajda.a@kiskunhalas.huTelep-, működési engedélyek
Lukács-Fodor Helga

I. em 145. iroda
Telefon: 77/523-136
E-mail: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu


Irattár kezelők, postázás
I. em. 133. iroda


Bezsenyiné Gömböcz Zsófia
Telefon: 77/523-142
E-mail: bezsenyine.zs@kiskunhalas.hu

Ökördiné Grácz Györgyi
Telefon: 77/523-141
E-mail: okordine.gy@kiskunhalas.hu

Nagy Gyöngyi
E-mail: nagy.gy@kiskunhalas.hu

Kovácsné Juhász Éva
E-mail: kovacsne.e@kiskunhalas.hu

Krupa István
E-mail: krupa.i@kiskunhalas.hu

 

Letölthető nyomtatványok:

- Tájékoztató a telepengedély illetve bejelentés köteles ipari tevékenységek végzéséről

- ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (TEVÉKENYSÉG HELYE SZERINT)

- BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (TEVÉKENYSÉG HELYE SZERINT)

- KÉRELEM ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIÁLLÍTÁSÁHOZ

- RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

- BEJELENTÉS A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (székhely szerint)

- BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN VÁLTOZÁS)

- Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

- A RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK ADATAI

- Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása Kiskunhalason

- Vásár-piac nyivatartás

- KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához, tájékoztató

- Hagyaték nemleges nyilatkozat

- TÁJÉKOZTATÓ a hagyatéki eljárásban való közreműködés rendjéről

 

Működési engedélyek:

 Kiskunhalas Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek

 

Telephely engedélyek:

Kiskunhalas Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett ipari tevékenységet folytató telepek

 

Feladata:

-előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, intézi az anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket,
-feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági ügyekben,
-intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatási feladatait - kereskedelmi hatóságként – ellenőrzéseket végez,
-jegyzői hatáskörben hatósági nyilvántartást vezet a magánszállásadókról, kereskedelmi szálláshely adókról,
-intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges bejelentés köteles és telepengedélyekkel kapcsolatos ügyeket, fentiekben meghatározott illetékességi területen ellenőrzéseket végez,
-ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak megfelelő működését a kiskunhalasi székhelyeken, illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat,
-kiadja a hatósági bizonyítványokat,
-intézi a birtokvitás ügyeket,
-ellátja a címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat,
-ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő Jegyzői feladatokat,
-egyéb hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok,
-ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
-közreműködik a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a névadóknál,
-intézi a névváltoztatási kérelmeket,
-átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson,
-intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket,
-elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását,
-kezeli a talált tárgyakat,
-ügyiratkezelés, iktatás, postázás.