Hatósági Csoport

Csoportvezető: Dr. Gyenizse Katalin

fsz. 5. iroda
birtokvita, termőföld kifüggesztés, hirdetmények, társasházak törvényességi felügyelete
Telefon: 77/523-158
E-mail: hatosag@kiskunhalas.hu, gyenizse.k@kiskunhalas.hu

 

Anyakönyv
Józsa Csabáné, Pálfi Zsuzsanna Éva

I. em 144. iroda
Telefon.: 77/523-132
E-mail: anyakonyv@kiskunhalas.huHagyaték -  talált tárgyak kezelése​
Vajda Andrea

I. em. 143. iroda
Telefon: 77/523-133
E-mail: vajda.a@kiskunhalas.huTelep-, működési engedélyek
Gyovainé Hetyei Zsuzsanna

I. em 145. iroda
Telefon: 77/523-136
E-mail: gyovaine.zs@kiskunhalas.hu

Lukács-Fodor Helga
Telefon: 77/523-136
E-mail: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu


Irattár kezelők, postázás
I. em. 133. iroda


Bezsenyiné Gömböcz Zsófia
Telefon: 77/523-142
E-mail: bezsenyine.zs@kiskunhalas.hu

Ökördiné Grácz Györgyi
Telefon: 77/523-141
E-mail: okordine.gy@kiskunhalas.hu

Nagy Gyöngyi
E-mail: nagy.gy@kiskunhalas.hu

Kovácsné Juhász Éva
E-mail: kovacsne.e@kiskunhalas.hu

Krupa István
E-mail: krupa.i@kiskunhalas.hu

 

Letölthető nyomtatványok:

- Tájékoztató a telepengedély illetve bejelentés köteles ipari tevékenységek végzéséről

- ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (TEVÉKENYSÉG HELYE SZERINT)

- BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (TEVÉKENYSÉG HELYE SZERINT)

- KÉRELEM ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIÁLLÍTÁSÁHOZ

- RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

- BEJELENTÉS A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (székhely szerint)

- BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ (ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN VÁLTOZÁS)

- Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kéreleműm

- A RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK ADATAI

- Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása Kiskunhalason

- Vásár-piac nyivántartás

- KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához, tájékoztató

- Hagyaték nemleges nyilatkozat

- TÁJÉKOZTATÓ a hagyatéki eljárásban való közreműködés rendjéről

 

Működési engedélyek:

 Kiskunhalas Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek

 

Telephely engedélyek:

Kiskunhalas Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett ipari tevékenységet folytató telepek

 

Feladatok:

-Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, intézi a anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket.
-Feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági ügyekben.
-Intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatási feladatait - kereskedelmi hatóságként – ellenőrzéseket végez.
-Jegyzői hatáskörben hatósági nyilvántartást vezet a magánszállásadókról, kereskedelmi szálláshely adókról.
-Intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges bejelentés köteles és  telepengedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Fentiekben meghatározott illetékességi területen ellenőrzéseket végez.
-Ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak megfelelő működését a kiskunhalasi székhelyeken illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat.
-Kiadja a hatósági bizonyítványokat.
-Intézi a birtokvitás ügyeket.
-Ellátja a címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat.
-Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő Jegyzői feladatokat.
-Egyéb hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok.
-Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait.
-Közreműködik a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a névadóknál.
-Intézi a névváltoztatási kérelmeket.
-Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson.
-Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket.
-Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását.
-Kezeli a talált tárgyakat.
-Ügyiratkezelés, iktatás, postázás.