Képviselő-testületi határozatok

 

2017


 

Testületi ülés Határozat szám Határozat címe
I.13. 1/2017 Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítéléséről
I.13. 2/2017 „Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására” c. pályázat elbírálása
I.13. 3/2017 Felhatalmazás határon átnyúló kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 4/2017 Felhatalmazás vasúti logisztikai központok fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 5/2017 Felhatalmazás kérése Kiskunhalas és Szabadka vizes élőhelyek természetvédelmi fejlesztése, megőrzése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 6/2017 Felhatalmazás a napelemes villamos energia-termelés és az elektromos autózás promotálása a határ menti régióban a KKV szektor szereplőinek bátorításával tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 7/2017 Felhatalmazás két innovációs – technikai központ létrehozása Kiskunhalason és Zomborban tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 8/2017 Felhatalmazás nemzetközi kereskedelem, kézműves termékek határon átnyúló értékesítésének elősegítése, a kiskunhalasi és a zombori vásártér fejlesztésével párhuzamosan tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 9/2017 EFOP-3.7.3-16. azonosítószámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat beadása
I.13. 10/2017 A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében indított közbeszerzési eljárás során tett ajánlat
I.13. 11/2017 Polgármester szabadságának ütemezése
I.13. 12/2017 Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére
I.13. 13/2017 Polgármester illetményének módosítása
I.13. 14/2017 Alpolgármester illetményének módosítása
I.13. 15/2017 Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítményfejlesztési pályázatához szükséges ingatlanrész biztosítása
I.13. 16/2017 A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 305/2016 (XII.15) Kth. számú határozat módosítása
I.13. 17/2017 A strand területe 2366/10000-ed  tulajdoni hányadának megigénylése
I.13. 18/2017 Az Epreskert utcai útépítési közösséggel kötendő támogatói szerződés
I.13. 19/2017 Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Platán utcában
I.13. 20/2017 A Kőrösi út 2. szám alatti lakóépület lebontása
I.26 21/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
I.26 22/2017
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása
I.26 23/2017 Kiskunhalasi Birkózó Club kérelme
I.26 24/2017
Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végsõ véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés
I.26 25/2017 A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításának kezdeményezése
I.26 26/2017 Egyes közterületek elnevezése
I.26 27/2017 A Thorma János Múzeum bõvítéséhez fedezet biztosítása
I.26 28/2017 A Szegedi úti egykori laktanya vételi szándéka
I.26 29/2017 A komlói 6167 hrsz-ú – sikondai – tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
I.26 30/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Százszorszép Óvódák)
I.26 31/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Bóbita Óvoda)
I.26 32/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához
I.26 33/2017 Elvi hozzájárulás óvoda bõvítéséhez
I.26 34/2017 Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Liget utcában
I.26 35/2017 A Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatt ingatlan értékesítése
I.26 36/2017 Õsz utcai területértékesítés
I.26 37/2017 A Majsai út 1.szám alatti ingatlanon egyes építmények lebontása
I.26 38/2017 Megállapodás orvosi rendelõk bérbevételérõl
I.26 39/2017 A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében külsõ szolgáltatóval kötendõ vállalkozási szerzõdés
I.26 40/2017 Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól
I.26 41/2017 Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2016. évi szakmai mûködésérõl
I.26 42/2017 Csillagvizsgáló Obszervatórium 2017. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása
I.26 43/2017 EFOP-1.5.3-16. azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek ” címû pályázat beadása
I.26 44/2017 EFOP-3.9.2-16. azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek ” címû pályázat beadása
I.26 45/2017 Fõtéri faleváltási terv I. sz. ütemének módosítása
I.26 46/2017 Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
I.26 47/2017 A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
I.26 48/2017 Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
I.26 49/2017 Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
I.26 50/2017 Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
II.23. 51/2017 „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozása
II.23. 52/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
II.23. 53/2017 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele
II.23. 54/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
II.23. 55/2017 A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
II.23. 56/2017 A Halas-T Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
II.23. 57/2017 Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására
II.23. 58/2017 A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2017. évi üzleti tervének jóváhagyása
II.23. 59/2017 A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
II.23. 60/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 2. számú módosítása
II.23. 61/2017 A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft.  2016. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása
II.23. 62/2017 A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT –Kulturális együttműködés: Muzeológia a gyakorlatban II. című felhívásra benyújtandó pályázat
II.23. 63/2017 A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra benyújtandó pályázat
II.23. 64/2017 A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi munkatervének jóváhagyása
II.23. 65/2017 A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkatervének jóváhagyása
II.23. 66/2017 Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása
II.23. 67/2017 Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
II.23. 68/2017 A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
II.23. 69/2017 Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Kth. módosítása
II.23. 70/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020 kapcsolatos 302/2016. Kth. módosítása
II.23. 71/2017 Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder  István utcai ingatlanban
II.23. 72/2017 A központi alapellátási  orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlan ingyenes használatba adása
II.23. 73/2017 Felhatalmazás pályázat benyújtására a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése érdekében” című pályázati konstrukcióra
II.23. 74/2017 A Hirling József Lovaspark fejlesztése
II.23. 75/2017 Szent György téri területvásárlás
II.23. 76/2017 Egyes külterületi ingatlanok értékesítése
II.23. 77/2017 EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója - Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. évben  
II.23. 78/2017 A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámoló
II.23. 79/2017 A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
II.23. 80/2017 Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi előrehaladásáról
II.23. 81/2017 A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat kiadása
II.23. 82/2017 Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért