Építéshatósági csoport

 

Csoportvezető:  Kőrösi Dezső

Építésügyi hatósági ügyintéző, telekalakítás
Telefon.: 77/523-161
Fax: 77/523-612 (központi)
E-mail: muszak@kiskunhalas.hu, korosi.d@kiskunhalas.hu 

Illetékességi terület:

Kiskunhalas, Tompa. Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Zsana
 

Ügyintézők:

Építésügyi hatósági ügyintéző, címkezelés:

- Tóth Beatrix
Telefon: 77/523-134
E-mail: toth.b@kiskunhalas.hu

 

Építésügyi hatósági ügyintéző:

- Erdély István
Telefon:77/523-134
E-mail: erdely.i@kiskunhalas.huKörzeti kiemelt építésügyi feladatok:

- Péter Szabolcs
Telefon.: 77/523-163
E-mail: peter.sz@kiskunhalas.hu

 


Közútkezelő, ügykezelés:

- helyi utak közútkezelői feladatai,
- elsőfokú vízügyi, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok,
- terület felhasználási engedélyezési feladatok,
- ellátja az út-, és közterület felbontási kérelmekkel kapcsolatos feladatokat,
- ügyfélfogadás,
- az ügyintézések során felmerülő testületi, bizottsági előterjesztés készítése,
- feladatkörével kapcsolatos szakhatósági nyilatkozatok kiadása,
- hatósági bizonyítványok kiadása a 3,5 t összsúlyt meghaladó gépjárművek tárolásához,
- Városgazda Zrt. városi út-, és járdahálózatok karbantartásával kapcsolatos szakmai ellenőrzése, munkájuk koordinálása,
- közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos szakmai feladatok

 

- Meggyesi József
Telefon: 77/523-125
E-mail:meggyesi.j@kiskunhalas.hu

 

Az építésügyi nyomtatványok az alábbi link segítségével érhetők el az E-epites honlapjáról:

http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

 


Feladatkör:

Építésügyi hatósági eljárások( ÉTV )

34. §

(1) Építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. Az építésügyi hatóság jogosult az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére.
(2) Az építésügyi hatóság
    a) építési engedélyezési,
    b) összevont engedélyezési,
    c) fennmaradási engedélyezési,
    d) használatbavételi engedélyezési,
    e) bontási engedélyezési,
    f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
    g) jogutódlás tudomásulvételi,
    h) használatbavétel tudomásulvételi,
    i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
    j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
    k) kötelezési,
    l) végrehajtási,
   m) szakhatósági, valamint
   n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.