Alpolgármester

 

Farkas Dániel

Telefon: 77/523-106
E-mail: alpolgarmester@kiskunhalas.hu

A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester helyettesítésére egy főállású alpolgármestert választ.  
Az alpolgármester feladatait a polgármester irányításával, annak távollétében, vagy akadályoztatása esetén a polgármesterrel egyeztetve látja el.

 

Feladatai:

-a városfejlesztési feladatellátás irányítása, ezen belül a Stratégiai és Fejlesztési osztály feladatellátásának irányítása, ellenőrzése, illetve koordinálása–jegyzői hatáskör kivételével–költségvetési felhasználásra javaslat készítése és a felhasználás ellenőrzése.
-az önkormányzati és feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok figyelése, pályázati anyagok elkészítése, a szükséges testületi döntések előkészítése és a benyújtásról történő gondoskodás.
-EU-s ügyek–beleértve pályázatokat is--, valamint az ügyintéző munkájának irányítása és felügyelete.
-az irányítása alatt működő terület feladatkörébe tartozó testületi előterjesztést készít, készíttet és terjeszt a képviselő-testület elé. Gondoskodik a testületi döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás irányításáról és felügyeletéről.
-feladatellátása során az Ügyiratkezelési szabályzatban foglaltakat alkalmaznia kell.
-a polgármester utasítására olyan eseti feladatokat teljesítenie kell, amelyek a munkaköri leírásban tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan munkakörébe tartoznak vagy szükséghelyzetből adódnak.
-Vakáció Nonprofit Kft. munkájának figyelemmel kísérése, gyermektáboroztatással kapcsolatos egyéb feladatok.
-Kunfehértó Gyermek és Ifjúsági tábor munkájának figyelemmel kísérése, gyermektáboroztatással kapcsolatos egyéb feladatok.
-közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok.

ÉLETRAJZ LETÖLTÉSE ITT!